XXXV Cross Ciutat de Vinaròs

Salida el 04/12/2016 a las 09:30 y termina el 04/12/2016 a las 14:00

Reglamento

REGLAMENT 

 

ARTICLE 1- El ClubEsportiu Vinaròs-Aigües de Vinaròs, amb l’autorització i supervisió de la Federació d’Atletisme de la ComunitatValenciana organitza eldiumenge 4 de desembre de 2016, a partir de les 9’30h,al circuit de camp a través situat a les PistesMunicipals d’Atletisme de Vinaròs (Polígon Carrefour), el:

XXXV CROSS CIUTAT DE VINARÒS “Memorial Mario Miralles”

I CROSS POPULAR Circuit Diputació de Castelló

CAMPIONAT INDIVIDUAL PROVINCIAL ABSOLUT DE CROSS

Prova puntuable per al CircuitAutonòmic de Cross de la FACV

Prova puntuable per al CircuitProvincial de Cross DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ

 

ARTICLE 2- Els horaris, distàncies i categories de lacompeticio s’assenyalen al full annex.

ARTICLE 3- Al XXXV Cross Ciutat de Vinaròs podran participar tots els i les atletes de la Comunitat Valenciana de les categoriesBenjamí a Veterà, amb llicència en vigorde la FACV autonòmica o nacional, i llicència nacional RFEA per atletesd'altres  Comunitats, o escolar ambllicencia de rendiment les categories escolars d’aleví a cadet, que s’inscrigandins el termini establert, fent constar nom, cognoms, data de naixement, num.de llicència i club. S’entregaran individualment 3 trofeus o medalles percategoria (1r, 2n, 3r). Al CampionatIndividual Provincial Absolut de Cross participaran tots els i les atletesde les categories de Juvenil a Veterà amb llicència de la FACV per la Delegació de Castelló; s’atorgarà títoli medalla de campió provincial al primer classificat, així com medalles al 2n i3r. Al I Cross Popular del CircuitDiputació de Castelló podranparticipar tots els i les atletes que s’inscrigan dins el termini establert,amb l’acceptació de la normativa del circuit i fent constar totes les dadesrequerides a tal efecte. S’entregaran individualment 3 trofeus o medalles percategoria (1r, 2n, 3r).

ARTICLE 4- Tots els atletes hauran de competir amb lasamarreta o equip del Club al que representen (excepte al Cross Popular),impedint-se la participació de tot atleta o atletes que no complisquen aquestarticle.

ARTICLE 5-Les inscripcions d’atletes escolars i federatsdes d’aleví i superior, es realitzaran a la plataforma INTRANET RFEA; els clubs federats i entitats escolars no federatshi podran accedir-hi amb els seus codis corresponents. Les inscripcionsd'atletes benjamí amb llicència federada, municipal de Vinaròs o sense capllicència es faran al “formulari d’inscripcions atletesindependents Excel” de la FACV http://www.facv.es/reglamentos/es i s’enviaran al club organitzador al maildetallat més avall. Les inscripcions peral Cross Popular es faran utilizantel mateix formulari i mail (majors de 18 anys); se’ls tramitarà una llicènciade dia, i el preu de la inscripció serà de 3€ que s’abonaran a la retirada deldorsal. Les inscripcions es tancaran a les 14h del 29 de novembre. NO ES PODRAN FER INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ. Per a qualsevolconsulta contacteu al telèfon 647947883,o per mail xfontelles@gmail.com del CE Vinaròs.

ARTICLE 6- La recollida de dorsal es farà a la secretaria,fins a 45’ abans de l’inici de la prova. És obligatori retornar els xips enacabar; la no devolució implicarà el pagament de 10€; en cas contrari, la FACVes reserva el dret de no admetre l’atleta a més competicions.

ARTICLE 7- Les reclamacions es realitzaran oralment alJutge Arbitre fins a mitja hora després de facilitar-se els resultats. Ladecisió del Jutge Àrbitre és inapel.lable.

ARTICLE 8- Tots els atletes s’hauran d’inscriure en les categories corresponentsa la seva data de naixement. En cas contrari l’atleta o atletes implicats serandesqualificats.

ARTICLE 9- Les diverses proves sols es podran suspendre o modificar en cas queper inclemència del temps així ho determine el Jutge-Àrbitre; sent el seuveredicte inapel·lable.

ARTICLE 10- Tot allò no previst en aquest reglament, es resoldrà segons lesnormes i reglaments de la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana isegons la normativa general de la Real Federación Española de Atletismo.

ARTICLE11- Es disposa de l’existència de les assegurancesnecessàries segons la normativa vigent.                     


 HORARISi DISTÀNCIES:  Volta A (750m)/ Volta B(1000m)/ Volta C (1500m)

          HORA

CATEGORIES

ANYS

DISTÀNCIES

VOLTES

 

09.30

POPULAR MASC-FEM

Majors de 16 anys

4.000 m

1A + 2C

10.00

INFANTIL FEMENINA

2004-2005

1.750 m

1C

10.15

INFANTIL MASCULINA

2004-2005

2.250 m

2B

 

 

 

 

 

10.30

ALEVÍ FEMENINA

2006-2007

1.250 m

1B

10.40

ALEVÍ MASCULINA

2006-2007

1.750 m

1C

 

 

 

 

 

10.55

BENJAMÍ-PreBENJAMÍ FEM

2008-2009 (i menors)

750 m

1A

11.05

BENJAMÍ-PreBENJAMI MASC

2008-2009 (i menors)

750 m

1A

 

 

 

 

 

11.15

CADET FEMENINA

2002-2003

2.750 m

1B + 1C

 

JUVENIL FEMENINA

2000-2001

2.750 m

1B + 1C

11.30

CADET MASCULINA

2002-2003

4.250 m

1B + 2C

 

 

 

 

 

11.50

JUVENIL MASCULINA

2000-2001

5.750 m

2A + 3C

 

JÚNIOR MASCULINA

1998-1999

5.750 m

2A + 3C

 

 

12.00

VETERANA MASCULINA

 

Entrega de trofeus escolars i populars

A partir de 35 anys

5.750 m

2A + 3C

12.20

JUNIOR FEMENINA

1998-1999

4.750 m

3C

 

PROMESA FEMENINA

1995-1996 i 1997

4.750 m

3C

 

SÉNIOR FEMENINA

1994 fins a veteranes

4.750 m

3C

 

VETERANA FEMENINA

A partir de 35 anys

4.750 m

3C

 

 

 

 

 

12.50

PROMESA MASCULINA

1995, 1996 i 1997

9.000 m

2A + 5C

 

ABSOLUTA MASCULINA

1994 i majors

9.000 m

2A + 5C