II Cross Ciutat de la Vall d'Uixó

Salida el 26/11/2017 a las 08:30 y termina el 26/11/2017 a las 13:30

Reglamento

Reglament Regulador ‘II CROSS CIUTAT DE LA VALL D’UIXÓ’


Article 1r. El Club Atletismede La Vall d’Uixó organitza, el pròxim día 26 de Novembre de 2.017, el “II CROSS CIUTAT DE LA VALL D’UIXÓ”- Puntuable per al Circuit de Cross Diputació de Castelló i per al Circuit Autonòmic de Cross.

Article 2n. Al II Cross Ciutat de La Vall d’Uixó podran participar tots els i les atletes de la Comunitat Valenciana de les categories Benjamí a Veterà, amb llicència en vigorde la FACV Autonòmica o Nacional, i llicència nacional RFEA per atletes d'altres Comunitats, o escolar amb llicencia de rendiment les categories escolars d’aleví a cadet, que s’inscrigui dins el termini establert, fent constar nom, cognoms, data de naixement, num.de llicència i club.
Al II Cross Popular del Circuit Diputació de Castelló podranparticipar tots els i les atletes que s’inscriguin dins el termini establert,amb l’acceptació de la normativa del circuit i fent constar totes les dades requerides a tal efecte.

Article 3r. Les proves donaran començament a les 09.00 hores, d'acord amb el següent horari, ordre i distàncies:

NOTA.- Es consideren atletes veterans, aquells que tenen complits els 35 anys el dia de la prova.

S’entregaran individualment 3 trofeus o medalles per categoria (1r, 2n, 3r). I als tres primers/es de la categoria absoluta dels Populars.


Article 4t. Les inscripcions dels federats han de realitzar-se en la plataforma d'inscripcions des de la categoria aleví en endavant a través de la Intranet de la RFEA.
- Les inscripcions de la categoria Benjamí s'hauran d’inscriure al formulari que hi ha en la web www.hj-crono.es
- Les inscripcions del Cross Popular es realitzaran en la web www.hj-crono.es o en els locals habituals de La Vall d’Uixó: Sabateria Bonaque.
- El preu de l’ inscripció es de 3€. No s'admetran inscripcions per telèfon o fax, tancant-se el termini de recepció a les 14,00 hores del dimecres 22 de novembre.
- El lliurament dels dorsals es realitzarà en la secretaria de la competició 45 minuts abans de l'inici de les proves.
- NO S'ADMETRAN, EN CAP CONCEPTE, INSCRIPCIONS EL MATEIX DIA DE LA COMPETICIÓ.
- Per qualsevol consulta contacteu al telèfon 607659234 o per mail info.catlavall@gmail.com del C.A. La Vall d’Uixó.

Article 5é. Tots els atletes hauran de competir amb lasamarreta o equip del Club al que representen (excepte al Cross Popular),impedint-ne la participació de tot atleta o atletes que no complisquen aquestarticle.

Article 6é. Les proves seran controlades pels Jutges de la Federació Autonòmica d'Atletisme. Qualsevol reclamació que es presenti haurà de ser lliurada fins a 30 minuts després dels resultats al Jutge-Àrbit per escrit, adjuntant 100 euros, que seran retornats en cas d'una resolució favorable. Serà desqualificat tot atleta que no porti el dorsal completament desplegat o no compleixi les indicacions de l'organització.

Article 7é. En el CAMPIONAT PROVINCIAL ESCOLAR INDIVIDUAL podran inscriure’s tots els atletes de les categories Aleví, Infantil i Cadet, amb llicencia en vigor del J.E.C.V. per la provincia de Castelló, entregant-se medalles als tres primers de cada categoria

Article 8é. En el CAMPIONAT LOCAL ESCOLAR INDIVIDUAL podran inscriure’s tots els atletes de les categories Iniciació fins Juvenil, inscrits en la Fase de Promoció dels J.E.C.V. per la ciutat de La Vall d’Uixó, entregant-se medalles als tres primers de cada categoria

Article 9é. La inscripció de la prova implica l'acceptació del present reglament.

Article 10é. Les entitats organitzadores declinen tota responsabilitat física o moral que pogués sorgir durant la competició o com a conseqüència de la mateixa.

Article 11é. Seran desqualificats aquells participants que no atenguen les indicacions de l'organització, els que no porten el dorsal perfectament visible en l'arribada i els que no complisquen el recorregut de la prova íntegrament.

Article12é. L'organització declina tota responsabilitat sobre els danys que la participació en aquesta prova puga causar, causar-ne a si mateix, o derivar d'aquesta, a qualsevol participant. No obstant açò, tots els participants estaran emparats per una pòlissa d'assegurança d'accidents i responsabilitat civil concertada pel Club d’Atletisme La Vall d’Uixó. Estaran exclosos els derivats d'un patiment latent, imprudència, negligència i inobservança de les lleis. També quedaran exclosos els produïts per desplaçaments a/o des del lloc en el qual es desenvolupa la prova.

Article 13é. Els serveis sanitaris i serveis d'ambulància se situaran en la zona de meta durant el transcurs de la prova i durant el període de temps que es considera necessari per part de l'organització.

Article 14é. Es disposa de l’existència de les assegurances necessàries segons la normativa vigent.